Beleid van Kinderopvang Liefjes

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe Kinderopvang Liefjes in de dagelijkse praktijk werkt om kinderen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Beleid

Pedagogisch Beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staan de visie en de pedagogische uitgangspunten van Kinderopvang Liefjes beschreven. Het laat zien hoe wij naar kinderen kijken. Welke behoefte hebben kinderen, hoe voorzien wij daarin en waarom we het op deze manier doen.
Elke locatie van Kinderopvang Liefjes gebruikt dit Pedagogisch Beleidsplan als uitgangspunt.

Locatie Gebonden Werkplan

Een aantal zaken is echter zo specifiek voor de drie verschillende locaties van Kinderopvang Liefjes, dat deze apart omschreven worden, zoals bijvoorbeeld de ligging van de locatie en de samenstelling van de groepen. Deze locatie-specifieke punten zijn te vinden in het Locatie Gebonden Werkplan:

Rozenburgstraat Den Haag Locatie Gebonden Werkplan

Polanenhof Den Haag Locatie Gebonden Werkplan

Weesp Locatie Gebonden Werkplan (deze volgt binnenkort, gezien nieuw te openen locatie)

Inspectierapporten GGD

De GGD inspecteert elk jaar alle kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties en maakt hier inspectierapporten van. Gezien Weesp een nieuwe locatie is, bestaat hier nog geen inspectierapport van.