Beleid van Kinderopvang Liefjes

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe Kinderopvang Liefjes in de dagelijkse praktijk werkt om kinderen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Beleid en inspectierapporten

Pedagogisch Beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staan de visie en de pedagogische uitgangspunten van Kinderopvang Liefjes beschreven. Het laat zien hoe wij naar kinderen kijken. Welke behoefte hebben kinderen, hoe voorzien wij daarin en waarom we het op deze manier doen.
Elke locatie van Kinderopvang Liefjes gebruikt dit Pedagogisch Beleidsplan als uitgangspunt.

Locatie Gebonden Werkplan

Een aantal zaken is echter zo specifiek voor de drie verschillende locaties van Kinderopvang Liefjes, dat deze apart omschreven worden, zoals bijvoorbeeld de ligging van de locatie en de samenstelling van de groepen. Deze locatie-specifieke punten zijn te vinden in het Locatie Gebonden Werkplan:

Governancecode Kinderopvang

De Governancecode Kinderopvang bevat beginselen van deugdelijk bestuur in de sector Kinderopvang.

Inspectierapporten GGD

Op de site van het landelijk register kinderopvang kunt u alle rapporten van elke kinderopvang organisatie terug vinden.

Per locatie van Liefjes worden alleen de laatste rapporten vermeld, voor meer rapporten zie de site van het landelijk register kinderopvang.

Springbok:
Buitenschoolse opvang:
26 juni 2023
25 mei 2023
24 januari 2023

Valkenboslaan:
Buitenschoolse opvang:
17-april-2024
29-januari-2024
22-november-2023

Zoetermeer:
Buitenschoolse opvang:
 28-november-2023