Klachtenprocedure

Ondanks dat Kinderopvang Liefjes haar uiterste best doet om juist en zorgvuldig te handelen, kunnen er misverstanden ontstaan of  klachten voorkomen.
Polanenhof Rondleiding

Als iemand een klacht heeft, wil Kinderopvang Liefjes die zo zorgvuldig mogelijk behandelen. Want een klacht betekent dat er misschien iets is misgegaan met onze dienstverlening. Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt een klacht serieus genomen.

Kinderopvang Liefjes werkt met een interne klachtenprocedure en probeert samen de klacht op te lossen.

Kinderopvang Liefjes is ook aangesloten bij de geschillencommissie
Voordat een klacht eventueel ingediend wordt bij de Geschillencommissie, is het verstandig om het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen.