Dagopvang Liefjes Valkenboslaan

Liefdevolle dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is een verticale groep met baby’s en peuters.

Baby’s

Baby’s kunnen zich ontwikkelen middels hun eigen dagritme in een huiselijke sfeer.
Naast liefdevolle verzorging in alle rust, is er ook aandacht voor bewegen en muziek. Er worden liedjes met de baby’s gezongen, boekjes gelezen en er worden gerichte babyactiviteiten uitgevoerd. De ontwikkeling wordt volop gestimuleerd in het eerste levensjaar, wat een belangrijke basis legt voor de verdere groei. Elke dag wordt er naar de veilige buitenruimte gegaan om te ontdekken en te spelen in de frisse buitenlucht.

Als baby’s toe zijn aan vaste hapjes worden deze dagelijks vers bereid. Kinderopvang Liefjes geeft alle kinderen gezonde voeding zonder onnatuurlijke toevoegingen.

Wat Kinderopvang Liefjes belangrijk vindt is dat er liefdevolle en persoonlijke aandacht aan baby’s gegeven wordt. De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Liefjes volgen speciale babytrainingen en worden begeleid door de pedagogisch coach die dagelijks aanwezig is op één van de locaties.

Baby’s krijgen uitgebreid tijd om te wennen en er wordt veel aandacht besteed aan contact met de ouders om zo samen af te stemmen wat het beste is voor hun baby en deze zich op die manier veilig en geborgen voelt.

Kinderopvang Liefjes wil een plek zijn waar ouders hun baby met gerust hart kunnen achterlaten.

Peuters

Voor de iets grotere kinderen zijn er verschillende speelplekken om hun fantasie te kunnen beleven. Door het aanbieden van verschillende activiteiten en materialen worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Ook is er veel ruimte voor bewegen en muziek en plezier. Elke ochtend wordt er gedanst en bewogen op muziek tijdens de peutergym. Gedurende de dag worden er leuke liedjes gezongen bij de verschillende activiteiten. Op deze manier leren de kinderen nieuwe woorden en leren ze het dagritme kennen.

Dagelijks wordt er buiten gespeeld om een frisse neus te halen en met elkaar te spelen en te ontdekken. Hiervoor wordt een veilige buitenruimte gebruikt en soms wordt er op pad gegaan naar een speeltuin of kinderboerderij.

Alle kinderen krijgen gezonde voeding zonder onnatuurlijke toevoegingen. Een paar keer per week wordt er voor de kinderen een warme maaltijd gekookt met verse groenten en halal vlees.

Kinderopvang Liefjes Den Haag werkt met het programma Piramide. Piramide is een educatief concept voor jonge kinderen. Het helpt de pedagogisch medewerker om kinderen goed te begeleiden in de ontwikkeling. Taal ontwikkeling wordt gestimuleerd en woordenschat vergroot door gerichte activiteiten binnen en buiten te doen in een bepaald thema zoals bijvoorbeeld ‘herfst’ of ‘verkeer’. Kinderen kunnen ontdekken, er worden samen boekjes gelezen op een interactieve manier en leuke knutselactiviteiten gedaan.

Kinderopvang Liefjes geeft liefdevolle en persoonlijke aandacht aan de kinderen. De pedagogisch medewerkers volgen regelmatig trainingen en bijscholing en worden begeleid door de pedagogisch coach die dagelijks aanwezig is op 1 van de locaties.

Er is veel contact met de ouders. Ouders hebben veel kennis over hun kind die relevant is voor de pedagogisch medewerkers. Door zoveel mogelijk af te stemmen voelt een kind zich veiliger en kan het zich beter ontplooien.

Kinderopvang Liefjes wil een plek zijn waar ouders hun kind met gerust hart kunnen achterlaten.