Over Liefjes

Kinderopvang Liefjes is een liefdevolle en kleinschalige opvang waar een kind zichzelf kan zijn, plezier heeft en zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Er is veel aandacht voor het kind en een fijn contact met de ouders. Een plek waar ouders hun kind met een gerust hart kunnen brengen.

Informatie over Liefjes

Visie

Kinderopvang Liefjes wil een liefdevolle en kleinschalige plek zijn waar een kind zichzelf kan zijn, plezier heeft en zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Een plek waar ouders hun kind met een gerust hart achterlaten.

Beleid

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe Kinderopvang Liefjes in de dagelijks praktijk werkt om kinderen de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen.

Werken bij

Werken in de kinderopvang vraagt om grote verantwoordelijkheid waarin we hoge kwaliteit nastreven. Bij Kinderopvang Liefjes werken pedagogisch medewerkers met verschillende achtergronden en culturen.