Tarieven Schilderswijk – Liefjes Springbok

Kinderopvang Liefjes probeert de kinderopvang betaalbaar te houden door de jaarlijkse verhoging zo dicht mogelijk bij het uurtarief van de belastingdienst te blijven. Hierdoor wordt gepoogd de verplichte eigen bijdrage geminimaliseerd.

Kinderopvang Liefjes uurtarief

Uurtarief 2024 buitenschoolse opvang (BSO): 9,12 euro
Een LRK nummer wordt gevraagd bij aanvraag kinderopvangtoeslag.
LRK Springbok buitenschoolse opvang: 282 742 542

Hulp nodig bij administratie rondom Kinderopvang?

Laat het ons weten, Kinderopvang Liefjes helpt ouders graag bij administratieve vragen rondom kinderopvang.

Een deel van de kosten van de kinderopvang betaalt u uit eigen zak. Dat is de verplichte eigen bijdrage. Met de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst kunt u het andere deel betalen.
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Op de site van de belastingdienst zijn de belangrijkste voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, te vinden. Kinderopvang Liefjes helpt ouders graag bij vragen of onduidelijkheden rondom kinderopvangtoeslag.