Inschrijven

Voor ouders

Ouders

Wij willen het ouders graag zo gemakkelijk mogelijk maken om een drukke baan/opleiding en een gezin te combineren. Kinderopvang Liefjes wilt er voor het hele gezin zijn! Dit doen we met verschillende services zoals gratis vervoersservice van school naar de opvang voor buitenschoolse opvang en ontbijt voor de vroege vogels.Ook zijn wij er voor de opvoedondersteuning voor de ouders. Een van de redenen waarom wij zoveel waarde hechten aan een goede overdracht is dat je als ouder alle gelegenheid krijgt om te vertellen wat er thuis leeft en speelt.

Ouders

We werken met thema’s en ontwikkelingsgerichte activiteiten, maar streven vooral naar veel aandacht voor de kinderen en de afstemming op dat wat zij nodig hebben

 Een persoonlijke benadering

We houden ouders graag goed op de hoogte over het welbevinden van hun kind(eren) en hopen dat ouders dit ook naar ons goed doen, zodat hun kind een zo prettig mogelijke tijd heeft bij het Kinderopvang Liefjes.

Flexibel & Voordelig 

Wij bieden kinderopvang op maat! Dit betekent dat u uw contract kunt afstemmen op de dagdelen waarop u echt kinderopvang nodig heeft.

Oudercommissie

Kinderopvang Liefjes vindt het belangrijk dat u tevreden bent! De oudercommissie bestaat op dit moment uit drie commissieleden. Zij adviseren de organisatie over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de opvang, bijvoorbeeld het beleid omtrent veiligheid en gezondheid en het pedagogisch beleidsplan.

Ouderbeleid

Graag geven wij hier dan ook extra aandacht aan omdat het ouderbeleid in het belang is van ieder kind. U kent uw kind het beste, weet waar zijn/haar interesses liggen en waar hij/zij blij van wordt of extra gevoelig voor is. Valt u iets op bij uw kind of wilt u even met ons overleggen? Dan nemen we daar graag de tijd voor. Door heel bewust aandacht te schenken aan het uitwisselen van informatie tijdens de overdracht, bouwen wij een goede relatie op met u en uw kind.

Ons klachtenbeleid

Wij willen het ouders graag zo gemakkelijk mogelijk maken om een drukke baan/opleiding en een gezin te combineren. Kinderopvang Liefjes wilt er voor het hele gezin zijn! Dit doen we met verschillende services zoals gratis vervoersservice van school naar de opvang voor buitenschoolse opvang en ontbijt voor de vroege vogels.Ook zijn wij er voor de opvoedondersteuning voor de ouders. Een van de redenen waarom wij zoveel waarde hechten aan een goede overdracht is dat je als ouder alle gelegenheid krijgt om te vertellen wat er thuis leeft en speelt.

Intake

Tijdens de intake nemen wij ruim de tijd voor u zodat u alle gelegenheid heeft om te vertellen wat voor uw zoon of dochter belangrijke punten zijn. Dit kan zijn omtrent het eten, het slapen, het omgaan met anderen, welke knuffel belangrijk is of andere zaken welke van belang zijn voor een goede opvang. Tevens informeren wij u precies over hoe opvang bij ons plaats vind en krijg u antwoord op al uw vragen. Tijdens het gesprek kunt u uw kind laten meespelen met de rest van de kinderen.

Samen zijn we één team!

Het is belangrijk dat wij als organisatie een degelijk en duidelijk personeelsbeleid hebben. Werken in de kinderopvang vraagt om grote verantwoordelijkheid waarin zonder enige twijfel zaken beschreven zijn en waardoor het kinderdagverblijf hoge kwaliteit kan nastreven. Niet alleen kwaliteit is belangrijk maar we willen ook zelfstandig functionerende tevreden medewerkers.

Zoek je een stageplek?

Bij Kinderopvang Liefjes werken we ook graag met stagiaires. Belangrijk voor ons is dat een stagiaire goed gemotiveerd is en haar opleiding wil doen in de praktijk. Wij werken alleen met BOL-stagiaires. Stagiaires met een BOL opleiding zijn stagiaires die een SPW3 opleiding volgen volgens de Beroepsopleidende Leerweg methode (BOL). Dit houdt in dat de leerling 30% stage loopt en 70% leert. Zij staan boventallig op de groep ingedeeld.