Kinderopvang Weesp

Kinderopvang Weesp is een moderne nog te openen nieuwe locatie gelegen aan de rand van het centrum nabij de uitvalsroute uit Weesp. Vanaf medio juni 2021 zal er gestart worden met twee groepen dagopvang (1 babygroep en 1 peutergroep).
Er volgen nog minimaal drie dagopvanggroepen en twee naschoolse opvang groepen in 2021 en 2022. De reden dat deze nieuwe locatie klein start en zich langzaam uitbreidt, is om stap voor stap liefdevolle, kwalitatieve en pedagogisch verantwoorde opvang aan te bieden.

De openingstijden van locatie Weesp zijn vijf dagen per week van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Kinderopvang Weesp

Dagopvang

Liefdevolle dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zal worden gestart met een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).
Elk kind kan hier zichzelf zijn, plezier hebben en zich spelenderwijs ontwikkelen. Naast verzorging, is er veel aanbod van activiteiten om de baby’s, peuters en medewerkers een mooie dag te bezorgen.

Informatie over Kinderopvang Weesp

Tarieven

Inschrijven

Rondleiding

Informatie over Kinderopvang Liefjes

Kinderopvang Liefjes is een liefdevolle en kleinschalige opvang waar een kind zichzelf kan zijn, plezier heeft en zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Er is veel aandacht voor het kind en een fijn contact met de ouders. Een plek waar ouders hun kind met een gerust hart kunnen brengen.