Oudercommissie

Kinderopvang Liefjes vindt het belangrijk dat u tevreden bent! De oudercommissie bestaat op dit moment uit drie commissieleden. Zij adviseren de organisatie over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de opvang, bijvoorbeeld het beleid omtrent veiligheid en gezondheid en het pedagogisch beleidsplan.

De commissieleden kunnen ook ideeën aandragen met betrekking tot thema’s, een cursusavond, of een feestelijke gelegenheid. Ook kunnen de commissieleden advies uitbrengen over de tarieven. Dit adviesrecht is geregeld in de Wet kinderopvang.

Spreekt het u aan om actief mee te denken en te praten over deze onderwerpen en wilt u meer informatie over de oudercommissie.

 Kinderopvang Liefjes
              Rozenburgstraat 7
              2512 SM, Den Haag
Tel: 070 - 201 33 27

              Polanenhof 23
              2548 MA, Den Haag
Tel: 070 - 761 95 64

 070 201 3327 (Rozenburgstraat)

               070 761 9564 (Polanenhof)