Onze Kinderopvang

Onze kinderopvang wordt gerund door een kleine groep vaste medewerkers. Zo staan er vaste leidsters op de dagopvang en vaste leidsters op de buitenschoolse opvang. Daarnaast hebben ze verschillende kwaliteiten, zoals baby-juffrouw, peuter-juffrouw en bso-juffrouw. Ons team wordt aangestuurd door onze locatieverantwoordelijke Shefania.

Naast Dagopvang en Buitenschoolse opvang vinden wij het ook belangrijk u Flexibele opvang aan te bieden. Wij willen op deze manier u de mogelijkheid geven de opvang af te stemmen op de uren die u als ouder nodig heeft.

Bijvoorbeeld als u moet werken of als u een belangrijk afspraak heeft.

Ons team van pedagogisch medewerkers kent verschillende kwaliteiten en achtergronden samen vormen wij een evenwichtig team dat zorgt voor goede en leerzame opvang voor alle kinderen.

Daarnaast wordt onze kinderopvang ondersteund door een groepshulp en meerdere stagiaires die in opleiding zijn om zelf pedagogisch medewerkster te worden. Binnen ons team zijn weinig wisselingen in personeel. Deze continuïteit is erg prettig voor ons, maar komt vooral ten goede aan de kinderen.

Vaste structuur is belangrijk voor kinderen en dit is wat u ook terug ziet bij ons op de opvang.

Wij staan voor…

   Kwaliteit

We werken met thema's en ontwikkelingsgerichte activiteiten, maar streven vooral naar veel aandacht voor de kinderen en de afstemming op dat wat zij nodig hebben

   Een persoonlijke benadering

We houden ouders graag goed op de hoogte over het welbevinden van hun kind(eren) en hopen dat ouders dit ook naar ons goed doen, zodat hun kind een zo prettig mogelijke tijd heeft bij het Kinderopvang Liefjes.

   Flexibel & Voordelig

Wij bieden kinderopvang op maat! Dit betekent dat u uw contract kunt afstemmen op de dagdelen waarop u echt kinderopvang nodig heeft.

 Kinderopvang Liefjes
              Rozenburgstraat 7
              2512 SM, Den Haag
Tel: 070 - 201 33 27

              Polanenhof 23
              2548 MA, Den Haag
Tel: 070 - 761 95 64

 070 201 3327 (Rozenburgstraat)

               070 761 9564 (Polanenhof)