Pedagogisch beleid

Ons doel is ieder kind de gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen tot een onafhankelijk mens met respect naar de wereld om zich heen.

In ons Pedagogisch beleid hebben wij uitvoerig deze aspecten verwerkt. Omdat wij vinden dat het noodzakelijk is voor uw kind
in zijn/haar ontwikkeling:

Voedselbeleid
Overdracht
Kind ontwikkeling
Activiteitenbeleid
Ouderbeleid
Klachtenbeleid
Personeelsbeleid

Wij streven ernaar om naast kwalitatief goede kinderopvang ook een opvang te zijn waar kind ontwikkeling centraal staat, gezonde voeding belangrijk is en er aandacht is voor goede lichamelijke ontwikkeling met een dagelijkse hoeveelheid beweging met ons activiteitenbeleid. Er een goede overdracht is met de ouder en hun kind. En we hebben ook aan de ouders gedacht met een ouderbeleid en een klachtenbeleid. Op deze manier kunnen wij er volledig voor ouder en kind zijn.

Ook vinden wij dat kinderopvang voor iedereen betaalbaar moet blijven. Wij willen graag meedenken met ouders en hen de
mogelijkheid geven een flexibel contract bij ons af te sluiten. Daarom bieden wij dan ook aan ouders om een dag of een dagdeel
te laten ruilen, mocht dit nodig zijn. Op deze manier kunnen wij dus inspelen op de vraag van ouders. Ons uitgangspunt blijft
hierin wel dat dit alleen kan als wij ook de rust en regelmaat op de kinderopvang kunnen blijven waarborgen.

 Kinderopvang Liefjes
              Rozenburgstraat 7
              2512 SM, Den Haag
Tel: 070 - 201 33 27

              Polanenhof 23
              2548 MA, Den Haag
Tel: 070 - 761 95 64

 070 201 3327 (Rozenburgstraat)

               070 761 9564 (Polanenhof)